Sukces Sp. z o.o. - Spedycja i Transport Towarów
  • slideshow-02

Branża TSL - szkolenia i studia podyplomowe w Chełmie

Sukces Sp. z o.o. wspiera i rekomenduje projekt jakim są studia podyplomowe „Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Przygraniczne położenie Chełma, niewielka odległość od największego przejścia granicznego z Ukrainą (zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) wręcz obliguje do tego, aby rozwijać ten sektor działalności. Wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, która zasili szeregi istniejących firm, w tym firmy Sukces Sp. z o.o., jak i tych, które będą powstawać w bliższej i dalszej perspektywie jest szansą na skok cywilizacyjny Chełmszczyzny.

Celem Stowarzyszenia KRESY jest umożliwienie podjęcia kształcenia na wysokim poziomie tutaj, na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania do Warszawy, czy innych dużych ośrodków akademickich.

Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwości jaki stwarza swoim słuchaczom. Autorski program zapewnienia słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz co najważniejsze uprawnień z zakresu Cła, Transportu, Spedycji i Logistyki. Absolwenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem koniecznym dla uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Oznacza to, iż każdy przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego zobligowany jest do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem, – która posiada wymagane kompetencje zawodowe potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.  Ponadto absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, co daje im uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

W ofercie stowarzyszenia jest jeszcze PRAKTYCZNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ZAWODZIE AGENTA CELNEGO, który skierowany jest do osób, które po deregulacji, uzyskały uprawnienia do wykonywania tego zawodu, ale nie mają wystarczających kompetencji i umiejętności praktycznych żeby podjąć pracę w agencji celnej oraz osób, którym ukończenie kursu umożliwi uzyskanie wpisu na listę agentów celnych.

Rekrutacja w toku. Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniekresy.pl

Our website is protected by DMC Firewall!