Sukces Sp. z o.o. - Spedycja i Transport Towarów
  • slideshow-02

Branża TSL - szkolenia i studia podyplomowe w Chełmie

Sukces Sp. z o.o. wspiera i rekomenduje projekt jakim są studia podyplomowe „Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Przygraniczne położenie Chełma, niewielka odległość od największego przejścia granicznego z Ukrainą (zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) wręcz obliguje do tego, aby rozwijać ten sektor działalności. Wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, która zasili szeregi istniejących firm, w tym firmy Sukces Sp. z o.o., jak i tych, które będą powstawać w bliższej i dalszej perspektywie jest szansą na skok cywilizacyjny Chełmszczyzny.

Celem Stowarzyszenia KRESY jest umożliwienie podjęcia kształcenia na wysokim poziomie tutaj, na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania do Warszawy, czy innych dużych ośrodków akademickich.

Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwości jaki stwarza swoim słuchaczom. Autorski program zapewnienia słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz co najważniejsze uprawnień z zakresu Cła, Transportu, Spedycji i Logistyki. Absolwenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem koniecznym dla uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Oznacza to, iż każdy przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego zobligowany jest do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem, – która posiada wymagane kompetencje zawodowe potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.  Ponadto absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, co daje im uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

W ofercie stowarzyszenia jest jeszcze PRAKTYCZNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ZAWODZIE AGENTA CELNEGO, który skierowany jest do osób, które po deregulacji, uzyskały uprawnienia do wykonywania tego zawodu, ale nie mają wystarczających kompetencji i umiejętności praktycznych żeby podjąć pracę w agencji celnej oraz osób, którym ukończenie kursu umożliwi uzyskanie wpisu na listę agentów celnych.

Rekrutacja w toku. Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniekresy.pl

Studia podyplomowe logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarów

Wspieramy i rekomendujemy projekt realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Studia prowadzone pod patronatem prof. Wiesława Czyżowicza, profesora Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, przedstawiciela Polski w Światowej Organizacji Ceł (WCO), Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (2004-2005), Szefa Polskiej Służby Celnej (2004-2005).
Studia podyplomowe na kierunku mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo - spedycyjnej i logistyczno - celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.
Studenci mają możliwość zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami i planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi organizacji i zarządzania międzynarodowym przepływem towarów. Wiedza ta będzie przekazywana przez uznane w Polsce autorytety naukowe oraz praktyków - menadżerów firm operujących w przestrzeni międzynarodowej.

Otwarcie oddziału w Korczowej

Biuro oddziału znajduje się na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej.

Oferujemy całodobowo:

  • Odprawy celne tranzytowe (wystawianie dokumentów T1) w każdym urzędzie celnym na terenie całej Polski.
  • Odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej. Plac do odpraw celnych zlokalizowany jest przy autostradzie A4, w bliskiej odległości od przejścia granicznego.
  • Wystawianie karnetów TIR.
  • Wystawianie listów przewozowych CMR.
  • Neutralizacja dokumentów na granicy.
  • Organizowanie kontroli służb granicznych

Uzyskaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO

aeoUprzejmie informujemy, iż uzyskaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w odniesieniu do uproszczeń celnych obowiązujący od dnia 26.03.2013 r. Status AEO przyznawany jest przez organ celny wiarygodnym przedsiębiorstwom, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem infrastruktury, wypłacalności, miejsc składowania towarów oraz stosownych zabezpieczeń systemów informatycznych, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo obrotu towarowego z zagranicą.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oznacza dodatkowe korzyści dla naszych klientów korzystających z odprawy celnej. Firma posiadająca status AEO podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów, a w przypadku przeprowadzania kontroli odbywa się ona w priorytetowy sposób.

Posiadanie tego uprawnienia oznacza odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych, posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi oraz udokumentowaną wypłacalność. Status AEO przyznany przedsiębiorstwu w Polsce - uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!